Monitoring przed szkodnikami

Nadzór Stref Występowania Szkodników


- zapotrzebowanie na elektroniczny system do zdalnego monitorowania pułapek żywołownych przez firmę z branży PEST CONTROL
- powołanie projektu w 2008 roku przez zespół inżynierów doświadczonych w obszarach automatyki przemysłowej, telemetrii oraz w systemach sterowania i nadzoru (SSiN)
- własna platforma sprzętowa z możliwościami szerokiej rozbudowy i dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta

 

BUDOWA SYSTEMU (radiowa sieć sensoryczna)

pz_budowa

 

Cechy charakterystyczne:
- do 128 urządzeń w obrębie jednego koncentratora

- długotrwała praca każdego urządzenia na bateriach
(około 6 miesięcy)
- powiadamianie o złapaniu się szkodnika w pułapce
- powiadamianie o interwencji (usunięcie szkodnika)
- powiadamianie o niskim stanie baterii
- powiadamianie o braku komunikacji urządzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Wariant I - powiadamianie lokalne użytkownika

 

pz2

 

- natychmiastowa sygnalizacja dźwiękowa i wizualna na obiekcie

 

Wariant II - powiadamianie użytkowników przez SMS

 

pz3

 

 

- najprostsza forma powiadamiania użytkowników i serwisu o zdarzeniach na obiekcie
- możliwość wysyłania powiadomień przez SMS do wielu osób jednocześnie
- powiadamianie o występujących alarmach według spersonalizowanych ustawień

 

Wariant III - lokalny serwer WEB dla aplikacji HMI/SCADA

 

pz4


- zaawansowane funkcje śledzenia stanu sieci pułapek
z dowolnego komputera podłączonego do internetu lub telefonu przez przeglądarkę WWW
- powiadamianie w czasie rzeczywistym na chronologicznej liście zdarzeń i alarmów
- wgląd do historii zdarzeń i alarmów, generowanie raportów, statystyk, itp.
- wizualizacja obiektu dzięki funkcjonalności jak w typowych systemach SCADA

 

Wariant IV - globalna aplikacja HMI/SCADA dla wielu sieci

pz5

 

- globalny nadzór z jednego komputera nad wieloma odrębnymi instalacjami pułapek
- możliwość redundantnych serwerów globalnych by zapewnić dużą niezawodność