HACCP

W związku z wejściem polski do Unii Europejskiej, do wdrożenia systemu HACCP, ustawowo zobowiązane zostały wszystkie zakłady produkcji i obrotu żywnością, bez względu na wielkość, za wyjątkiem producentów na etapie produkcji pierwotnej)W Polsce obowiązek posiadania wdrożonego systemu HACCP mają wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem żywnością, a więc wszystkie organizacje, które zajmują się:

 • produkcją żywności
 • sprzedażą żywności (hurt i detal)
 • przechowywaniem (składy, magazyny, chłodnie)
 • transportem ludzi z jednoczesnym podawaniem potraw (kolej, lotnictwo, żegluga)
 • transportem żywności (usługi logistyczne, spedycja, magazynowanie)
 • sprzedażą żywności gotowej (bary, restauracje)
 • nieodpłatnym podawaniem i dostarczaniem żywności, w tym potraw (instytucje charytatywne)
 • dowolną działalnością, jeśli prowadzą: stołówki zakładowe, bufety czy restauracje.

W związku z powyższym oferujemy Państwu:

Analizę stanu istniejącego/ Audit zerowy:

Zapoznanie się z działalnością Przedsiębiorstwa, rodzajem produkowanych asortymentów lub charakterem świadczonych usług. Ocena stanu wdrożenia zasad GMP, GHP systemu HACCP za pomocą ankiety mając na uwadze wymagania formalno-prawne w Polsce. Ankieta zostaje wypełniona poprzez rozmowę z przedstawicielem firmy, pracownikami i dzięki obejrzeniu Przedsiębiorstwa. Analiza ta pozwala na ocenę stanu przedsiębiorstwa, dające kierownictwu firmy wiedzę o zmianach, jakie należy wprowadzić w firmie, aby wdrożyć system HACCP.

Doradztwo i porady poprzez indywidualne konsultacje w zakresie systemu HACCP, drogą e-mail'ową, gwarantujące szybki i stały kontakt ze specjalistami, jak i konsultacje prowadzone przez naszych konsultantów bezpośrednio w Państwa firmie. Konsultanci tworzą dokumentację dostosowaną do wybranego przez klienta odnośnika HACCP: Codex Alimentarius, Norma Duńska obejmującego:

PLAN HACCP, w skład, którego wchodzi:

 • opis produktu
 • blokowe schematy technologiczne produktów, usług
 • analiza zagrożeń na każdym etapie procesu technologicznego/przepływu towaru.
 • identyfikacja Krytycznych Punktów Kontrolnych - CCP
 • monitoring CCP

PROCEDURY SYSTEMOWE, w skład, których wchodzą:

 

 • Nadzór na dokumentacją i danymi,
 • Nadzór nad zapisami,
 • Nadzór nad niezgodnościami,
 • Monitoring CCP i działania korygujące,
 • Audity wewnętrzne

PROCEDURY, INSTRUKCJE OPERACYJNE
ZAKŁADOWY KODEKS GMP/GHP
PLANY UTRZYMANIA HIGIENY
KSIĘGA HACCP (w przypadku normy duńskiej)

Szkolenia - kadry kierowniczej, zespołów operacyjnych powołanych w Państwa firmie do wdrażania systemu HACCP, auditorów wewnętrznych, jak i szkolenia pracowników fizycznych z zakresu zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej), GHP (Dobrej praktyki Higienicznej), Szkolenia całego personelu z zasad systemu HACCP.

Weryfikacja systemu/audity wewnętrzne - działania pozwalające dokonać weryfikacji i oceny wdrożonych już rozwiązań systemowych

Udoskonalenie systemu - doradztwo w zakresie funkcjonującego już systemu