Karmnik tpp

Karmnik o przekroju półkulistym szczególnie przydatny do ustawiania w terenie przy ogrodzeniu na trawnikach . Może być również stosowany wewnątrz obiektów. Wykonany jest w tzrech wersjach blachy stalowej , malowany dwoma rodzajami farby antykorozyjnej (TP-P) blachy ocynkowanej ze stali nierdzewnej szczególnie przydatny w obiektach wdrażających lub posiadających HACCP (TP-PN)